SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-ket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelés-ről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcso-lati rendszerét tartalmazza.