Iskolánk története

Iskolánk rövid története, oktatási szerkezete

A fenntartó önkormányzat egy családias légkörű, optimális feltételekkel rendelkező intézményt adott át a régi, leromlott állagú, egyre csökkenő vonzóerejű 11. Sz. Általános Iskola helyett 1993-ban. Az alapfokú oktatás gimnáziumi képzéssel egészült ki, vagyis az 1993/94-es tanévben az iskola szerkezete a következő volt: hagyományos 8 évfolyamos általános iskola (1 osztály/évfolyam), 4 évfolyamos gimnázium (1 osztály/évfolyam), valamint az előkészítő (0.) évfolyammal induló, 5 éves, intenzív angol nyelvi képzést adó osztály (1 osztály/évfolyam).

Néhány éven belül az iskola ismét vonzó lett. Fokozatosan helyreállt a tanulói létszám, sőt hamarosan esedékessé vált az általános iskolában az évfolyamonkénti 2 osztály indítása. A 0. évfolyamos osztály 2003-ra kifutott, helyette angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt indítottunk 1999-ben. A 2004/2005-ös tanévben az utolsó 4 évfolyamos osztályunk is megkezdte a kifutást, helyette 2004-2006-ban francia-német, 2007-től angol-német nyelvi előkészítős 5 évfolyamos osztályt indítunk.

Összességében tehát 1-13. évfolyamokon 2-2 osztály tanul iskolánkban, jelenleg az 1-8. évfolyamokon normál tantervű általános iskolai osztályok (illetve 10 napközis csoport), a 9-13. évfolyamokon pedig 1 kéttannyelvűs és 1 angol (9. évf.), angol-német (10. évf.), francia-német (11-13. évf.) nyelvi előkészítős osztályok, azaz idén 26 osztály. Az általános iskolai átlag osztálylétszám 24 fő, a gimnáziumi pedig 29 fő.

A régi általános iskola tanulói és tanárai az új iskolában kaptak helyet, a középiskolai tantestület folyamatosan alakult ki. Az iskola tantestülete egységes, közös vezetése van, több kolléga is tanít általános iskolai és középiskolai osztályokban egyaránt. Jelenleg összesen 58 tagja van a tantestületnek.

Az iskola bejárata

Hátsó bejárat

Felnémeti szüreten

Az iskola és környezete

Az iskola Eger felnémeti városrészében, a Pásztorvölgyben található. A településrész az utóbbi időben látványosan fejlődött, jelenleg is sok építkezés folyik, a fiatalodó lakosság lélekszáma nő.

Ebben a környezetben az iskola nem csak a kerület iskolásai számára jelent előrelépést (a kisdiákoknak nem kell beutazni a belvárosba, és a továbbtanulni vágyók helyben folytathatják középfokú tanulmányaikat), de a felnőtt lakosság is új intézménnyel gazdagodott: használhatják sportlétesítményeinket, kiállításokon, rendezvényeken vehetnek részt.

Az iskola székhelyül szolgál a városrész civil szerveződéseinek is: a „Felnémet kultúrájáért” Alapítvány innen szervezi a városrész hagyományos rendezvényeit, pl. a Felnémeti Szüret programsorozatot. Az intézményben sok egyéb esemény is helyet kap (továbbképzések, vetélkedők, értekezletek, családi események), melyhez adott esetben felszerelést is biztosít, illetve az iskola konyhája és étterme is rendelkezésre áll.

Az ide beiratkozó gyerekek tárgyi adottságait tekintve Eger egyik legkorszerűbben felszerelt iskolájában kezdhetik meg tanulmányaikat. A szaktantermeken - ének-zenei-, rajz-, számítógépes termek, kémia-biológia-, fizika-előadók és -laborok, műhelyterem, háztartási csoportszoba - kívül könyvtár, olvasóterem, 1078 m2-es tornacsarnok, kondicionáló terem és külső sportpályák segítik a tanulók egészséges testi-szellemi fejlődését. Biztosított a tanulók napközis elhelyezése és étkeztetése is.