Az általános iskola

Beiskolázási körzet, tanulói összetétel

Elsősorban Felnémet - Pásztorvölgy, de kb. 15% tanulót fogadunk a körzeten, sőt a városon kívülről is.A tanulói összetétel heterogénnek tekinthető, kb. 20% a hátrányos, 12% a halmozottan hátrányos helyzetű, 4% a SNI tanulónk száma, akik helyben kapnak fejlesztést az e célra kialakított szaktantermekben.

életképek

Játszva tanulás alsóban

Farsang

Tanóra az alsó tagozatban

Néptánc óra

Kiszebábégetés

Húsvét

Tavasz szivárvány

Az általános iskola

Zökkenőmentes átmenet az óvodából az iskolába

 • feladataikat jól értő és teljesítő tanítók
 • példamutató kapcsolat a tanítók, napközis nevelők és szülők között

Helyesen megválaszott tanítási módszerek, taneszközök

 • sokféle szakkör (origami, rajz), felzárkóztató foglalkozások
 • sajátos nevelési igényű gyermekeink számára fejlesztő foglalkozások
 • felsőben a matematika és a magyar oktatása képesség szerinti csoportokban

Idegen nyelv (angol, német, francia)

 • elsőtől a jól haladóknak, negyediktől mindenki számára, a jó képességűeknek felsőben emelt óraszámban

Informatika

 • harmadiktól jól tanuló diákjainknak, felsőben minden tanulónknak

Művészeti nevelés

 • alsóban néptáncoktatás, játszóházak
 • ”Tavaszi Szivárvány” - kulturális bemutató
 • szép helyezések irodalmi és képzőművészeti pályázatokon
 • rendszeres kiállítások az aulában
 • kihelyezett zene- és művészeti iskolai tagozatok (szolfézs, zongora, furulya, néptánc, társastánc, képzőművészet és média)

Hagyományőrzés

 • Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyomány őrzésére. Alsó tagoztosainkakal időről időre felelevenítjük a régi népszokásokat.
 • Ezek a népszokások lehetőséget adnak arra, hogy tanulóink bele tudjanak pillantani a régiek életébe, lelkivilágába.
 • Hanvonkénti összejöveteleinken gyermekeink megismerhetik és eljátszhatják az év jeles napjaikhoz fűződő eseményeket a szeptemberi szürettől kezdve a májusfa állításig.

Egészségnevelés, testedzés

 • változatos módszerű egészségnevelés minden korosztálynak
 • erdei iskola, természetjárás
 • tanórán kívül is sok sportolási lehetőség (RSG, síelés, korcsolyázás, úszás stb.)
 • jó eredmények játékos sportvetélkedőkön, atlétikában, tornában és birkózásban
 • akrobatikus rock’n’roll-osaink országos helyezései

Jó középiskolai beiskolázás

 • egyre több a gimnáziumokba felvett és ott jó eredménnyel továbbtanuló diákunk