Beiskolázás az Általános iskolába


description

Beiskolázási körzete: Felnémet-Pásztorvölgy, de Eger más kerületeiből és a környező településekről is vannak tanulóink.

Csoportok száma: Iskolai osztály: 16 (évfolyamonként 2) Napközis csoport: 11

Osztályok létszáma: 20-30 között mozog, az átlagos osztálylétszám 23, ami optimálisnak tekinthető.

Szükséges iratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ száma, adóazonosító jele;

 • a szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája, telefonszáma, e-mail címe;

 • a gyermek jelenlegi óvodájának neve és címe, továbbá szükséges információ még, hány évet járt óvodába a leendő kisdiák;

 • nyilatkozat, hogy etika, vagy hit- és erkölcstan oktatását kéri a szülő a következő tanévben gyermeke számára (az egyház megjelölése is szükséges);

 • étkezési igény (csak ebédet kérnek a tanuló számára (egyszeri étkezés), vagy háromszori étkezést (tehát tízórai-ebéd-uzsonna));

 • sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet vagy egyéb különleges helyzet és ennek igazolása (határozat, illetve a nevelési tanácsadó, vagy szakértői bizottság szakvéleménye);

A leendő első osztályos gyerekeknek nem kell előzetesen jelentkezniük.

Időpontok:

2024. február 21-én (szerda) 8:10 órai kezdéssel nyílt foglalkozásokat tartunk a szüloknek, és az ovisoknak.

2024. február 21-én (szerda) 17:00 órakor tájékoztatót tartunk a szülőknek. Itt kívánjuk bemutatni az iskolánk kínálta lehetőségeket, céljainkat, az általunk használt tankönyveket, valamint segítséget adunk a zökkenőmentes tanévkezdéshez.

2024. március 9-én (szombat) 9:00-től Iskolába hívogató játszóházat szervezünk, melyre minden érdeklődő leendő elsőst szeretettel várunk.

Oktatási szerkezet és eredmények:

Pedagógiai munkánkban a hangsúlyt a tanulók személyiségének formálására, a nevelésre, az alapvető képességek, készségek fejlesztésére helyezzük. A tanítási módszerek, taneszközök helyes megválasztása, a tanrendbe illesztett matematika és magyar felzárkóztató foglalkozások, a napközi segítségnyújtása a hátrányos helyzetű, ill. lassabban haladó tanulók számára együttesen eredményezik a kudarc elkerülését. Iskolánkban fejlesztőpedagógusok is segítik a tanulást.

Az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentes, mert Európai Uniós támogatással bevezettük a képességfejlesztésen alapuló matematika és magyar oktatást. Osztálytermeinkben megtalálhatóak a legmodernebb oktatástechnikai eszközök. A kicsik szívesen jönnek az iskolába, itt feladataikat jól értő és teljesítő tanító nénik keze alá kerülnek. A tanítók és napközis nevelők kapcsolata és a szülőkkel való együttműködés is példamutató.

Napközi otthonunk családias hangulatú. A másnapra történő felkészülésen túl, havonta egy-egy alkalommal játszóházi foglalkozáson illetve klubnapközin vehetnek részt. Az alsós napközis csoportok az egy osztály – egy napközis csoport elve alapján működnek. A szülők igényének megfelelően reggelente 7:30-tól tudjuk fogadni a gyerekeket. A gyerekek felügyeletét 17:00 óráig biztosítjuk.

Hagyományosnak tekinthető, iskolánk főbb sajátosságai:

 • Korábbi életkori kezdésű idegen nyelvi képzés lehetősége igény szerint angolból, németből.

 • A művészeti nevelés területén a hagyományőrzés, gyermekjátékok, népszokások, néptánc megismertetésével, gyakorlati alkalmazásával. Ezen keresztül zenei kultúra, mozgáskultúra fejlesztése, nemzettudat erősítése.

 • Egészségnevelés, ennek részeként a testnevelés, a sport.

 • „Örökös Ökoiskola”címünkhöz illeszkedően, környezettudatos viselkedésre nevelés.

 • Tehetséggondozás

Idegen nyelvi képzés:

Az 1. osztály második félévétől az anyanyelvben és a matematikában jól haladó tanulók idegennyelvi előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt. A lassabban haladó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Negyedik osztálytól minden tanuló megkezdi az idegennyelv tanulását.

A jó képességű tanulók idegennyelvi oktatása az negyedik évfolyamtól emelt óraszámban történik 12-14 fős csoportokban. A nyolcadik osztályt jó eredménnyel befejező tanulóink a sikeres felvételi után a gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat. Választható idegen nyelvek jelenleg: angol, német, orosz.

Tehetséggondozás:

Iskolánkban több mint egy évtizede a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által támogatott formában folyik a tehetséggondozás. Ennek keretében alsósaink rendszeresen kiemelkedő eredménnyel vesznek részt országos, megyei, házi tanulmányi és művészeti versenyeken.

Iskolánk aulájában rendszeresen bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a képzőművészetben tehetséges tanulóinknak. Az előadóművészetekben tehetséges gyerekek, iskolai keretekben is felléphetnek. A zene iránt érdeklődők iskolánkban járhatnak szolfézsra. Intézményünkben művészeti iskola is működik.

Egészségnevelés, testnevelés, sport, szabadidő:

A mozgáskultúra fejlesztése céljából néptáncot tanulnak a gyerekek, órarendi keretben.

Az egészséges életmódra nevelés alapja a rendszeres testedzés. A tanulók mozgásigényének kielégítésére az órarendben biztosított testnevelés órákon kívül a gyerekek délutánonként szabadon választhatnak a különböző sportcsoportok közül:

 • leánytorna

 • labdajátékok (elsősorban kézi- és röplabda)

 • Az iskolai akrobatikus rock and roll formációs csapat utánpótlásának biztosítására kezdők részére mozgás-előkészítő csoport működik.

 • Kisbakancsos túrák alsósainknak a környék túraútvonalain.

A DSE minden évben szervez sporttábort (vízi- ill. sítábor), nyáron a kicsiknek sport napközit. A „rock and roll” csapatoknak minden nyáron edzőtábort szervezünk. Néptáncos tábor, kézműves nyári napközi segíti a nyári szabadidő hasznos eltöltését.

A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodnak egészségnevelési programunk elemei:

 • környezetvédelem

 • a helyes táplálkozás

 • az egészségromboló szenvedélyek veszélyeinek megismertetése

 • családi életre nevelés

Művészeti nevelés:

E területen egyrészt hagyományőrzéssel (gyermekjátékok népszokások, néptánc) és a nemzettudat erősítésével igyekszünk eredményeket elérni. Művészeti nevelésünk eredményességét tanulóink rajzkiállításokon elért helyezései, és a Tavaszi szivárvány című kulturális bemutatón látható műsorszámok jelzik.

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola kihelyezett szolfézs tagozatot működtet intézményünkben.

Iskolánkban művészeti iskola is működik. A Világ Virága Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül néptáncot tanulhatnak alsósaink délutánonként.

Ökoiskola:

A környezettudatosság, madárvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása, szűkebb lakókörnyezetünk természeti, társadalmi értékeinek megismerése és megóvása, a fenntartható fejlődésre nevelés egész tanévi tevékenységünket jellemzi.

Egyéb:

A leendő első osztályban az olvasást, írást a hagyományos elemző-összetevő-szótagoló Meixner-módszerrel tanítjuk, melynek legfőbb jellemzője a tiszta hangejtésen alapuló pontos olvasás, helyesírás. A program a 2. osztályban is folytatódik