Közzétételi Lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § alapján:

Informatív dokumentumok:

 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Letöltés
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége: Letöltés
 • az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 6.osztály, 8.osztály, 10.osztály.
 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: Letöltés
 • középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit: Letöltés
 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét a Pedagógiai Program Tartalmazza
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai Program és a Házirend tartalmazza
 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Pedagógiai Program és a Házirend tartalmazza
 • az iskolai osztályok és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Letöltés
 • az általános iskolában végzett tanulók pályakövetése: Letöltés
 • jegyzék az intézmény kötelező (minimális) felszereléseiről: Letöltés