Dolgozóink
Iskolavezetés
Kántor Zsolt igazgató, informatika - fizika - technika
Bárányné Kovács Enikő igazgatóhelyettes, matematika - kémia - számítástechnika
Maczkó Mónika igazgatóhelyettes, matematika - kémia - ábrázoló geometria
Adminisztráció
Bódi Zsoltné iskolai ügyintéző
Derda Alíz iskolatitkár
Szávuné Török Hajnalka munkaügyi, gazdasági ügyintéző
Tanárok, munkatársak
Balassa Márta testnevelés - földrajz
Bóta Mariann matematika - kémia
Bótáné Pálfi Ilona tanító
Cziglédiné Zsíros Zsuzsanna tanító
Csuhaj József biológia - kémia
Domboróczki Tamás oktatás-informatika, rendszergazda
Emődi Éva történelem - földrajz - etnofráfus
Égerházi Bálintné tanító
Farkas Judit földrajz - rajz
Fodor Réka magyar
Garbacz Gábor biológia - technika
Győrfiné Nemcsik Éva angol - magyar
Halászné Gál Zsuzsanna angol
Hartai Zsanett angol - történelem
Hegedűs Gábor fizika - informatika
Herczeg Zsófia angol
Hevér Tibor testnevelés
Hossó Krisztina angol
Irlanda Dezső testnevelés - biológia
Irlandáné Varga Gabriella magyar - történelem - népművelés
Juhász Erika tanító
Juhászné Tóth Mária német - testnevelés - biológia
Kántorné Urbán Csilla német - rajz - földrajz
Kiss Anikó angol - matematika - ének-zene
Kiss-Szemán Mónika tanító, tánc- és drámapedagógus
Kovácsné Temesvári Rita matematika - informatika
Laczkó Szilvia magyar - történelem
Lukács Réka tanító, ének-zene, tánc- és drámapedagógus
Luterán Ágnes angol - matematika - emberismeret és etika
Macz Krisztina testnevelés, fejlesztő pedagógus, tanító
Mesterné Csernyik Andrea angol - orosz
Molnár Zsuzsanna angol
Nagy Gabriella magyar
Nagy Katalin tanító
Novothny Edit angol - orosz
Oláhné Szabados Adrienn matematika - ábrázoló geometria
Péter Gáborné tanító, fejlesztő pedagógus
Pintér Renáta angol - magyar
Pocsai Katalin tanító
Rázsiné Vas Emese tanító, könyvtáros
Szalontai Vanda fizika - testnevelés
Szatmári Andrea matematika - fizika - angol
Szatmári Mónika tanító
Széplakiné Józsa Erika informatika, tanító
Szerencsi Judit magyar - orosz - mozgókép- és médiaismeret
Tanczula Tiborné tanító
Tóth Eszter magyar
Turcsányi Ottilia tanító
Vankóné Pócs Judit angol - magyar
Vreczenár Csaba matematika - angol
Zsámbok Péter földrajz - rajz