Dolgozóink
Iskolavezetés
Kántor Zsolt igazgató, informatika - fizika - technika
Bárányné Kovács Enikő igazgatóhelyettes, matematika - kémia - számítástechnika
Kovácsné Temesvári Rita igazgatóhelyettes, matematika - informatika
Adminisztráció
Bereczky Csongor pedagógiai asszistens
Bódi Zsoltné pedagógiai asszistens
Derda Alíz iskolatitkár
Szávuné Török Hajnalka iskolatitkár
Tanárok
Asztalos Réka német
Balassa Márta testnevelés - földrajz
Balázsné Tóth Eszter magyar
Balogné Hegedüs Adrienn angol
Bóta Mariann matematika - kémia
Cziglédiné Zsíros Zsuzsanna tanító
Csuhaj József biológia - kémia
Deli István informatika
Domboróczki Tamás oktatás informatikus
Eged-Üst Marianna tanító
Emődi Éva történelem - földrajz - etnofráfus
Farkas Judit földrajz - rajz
Fülöp Györgyi tanító
Garbacz Gábor biológia - technika
Győrfiné Nemcsik Éva angol - magyar
Halászné Gál Zsuzsanna angol
Hartai Zsanett angol - történelem
Hegedűs Gábor fizika - informatika
Herczeg Zsófia angol
Hernandes Pineda Rita matematika
Hevér Tibor testnevelés
Dr. Hoffmanné Varga Ildikó francia
Hossó Krisztina angol
Irlanda Dezső testnevelés - biológia
Irlandáné Varga Gabriella magyar - történelem - népművelés
Juhászné Tóth Mária német - testnevelés - biológia
John Edward De Roo angol lektor
Kántorné Urbán Csilla német - rajz - földrajz
Kiss Anikó angol - matematika - ének-zene
Kiss-Szemán Mónika tanító, tánc- és drámapedagógus
Kósa Györgyi német - történelem
Kupihárné Bata Szilvia német
Laczkó Szilvia magyar - történelem
Lukács Réka tanító, ének-zene, tánc- és drámapedagógus
Luterán Ágnes angol - matematika - emberismeret és etika
Macz Krisztina testnevelés, fejlesztő pedagógus, tanító
Marosyné Nagy Eszter tanító
Mesterné Csernyik Andrea angol - orosz
Márton-Molnár Melinda angol
Molnár Zsuzsanna angol
Nagy Gabriella magyar
Nagy Katalin tanító
Nagy Zsófia tanító
Novothny Edit angol - orosz
Oláhné Szabados Adrienn matematika - ábrázoló geometria
Pálfi Ilona tanító
Pásztor Ildikó tanító
Péter Gáborné tanító, fejlesztő pedagógus
Pocsai Katalin tanító
Rázsiné Vas Emese tanító, könyvtáros
Sándor Zsuzsanna angol - biológia
Szakács Gabriella tanító
Szalontai Vanda fizika - testnevelés
Szatmári Andrea matematika - fizika - angol
Szatmári Mónika tanító
Szerencsi Judit magyar - orosz - mozgókép- és médiaismeret
Trollné Dobi Nikolett angol
Turcsányi Ottilia tanító
Varga Dóra matematika
Vreczenár Csaba matematika - angol - informatika
Zsámbok Péter földrajz - rajz